FLASH: Shared object (předání proměnných mezi stránkama)

Objekt á la cookie – zapisuje na klientovi různý proměnný, předává proměnné mezi SWFkama navzájem.

myLocalIso = sharedobject.getLocal(“flashcookie”);
//volání souboru s proměnnýma

hraje = myLocalIso.data.hraje;
//přiřazování proměnných z externího souboru proměnným v aktuálním souboru.

Comments are closed.