FLASH: Shared object (předání proměnných mezi stránkama)

Objekt á la cookie – zapisuje na klientovi různý proměnný, předává proměnné mezi SWFkama navzájem.

myLocalIso = sharedobject.getLocal(“flashcookie”);
//volání souboru s proměnnýma

hraje = myLocalIso.data.hraje;
//přiřazování proměnných z externího souboru proměnným v aktuálním souboru.

Flash: vyjádření cesty k MC pomocí proměnné

– generování názvu MC proměnnou, nahrazení části názvu:
_root.padajici[“kulicka”+vyber]._x
=
_root.padajici.kulicka1._x

Další příklady:
eval(“hlavni_MC”+_parent.promena).sub_MC.gotoAndPlay(7);
this[“hlavni_MC”+_parent.promena].sub_MC.gotoAndPlay(7);

JesteJeden_MC.eval(“hlavni_MC”+_parent.promena).sub_MC.gotoAndPlay(7);
JesteJeden_MC[“hlavni_MC”+_parent.promena].sub_MC.gotoAndPlay(7);

outmc[“inmc”][“ininmc”].gotoAndPlay(4) je totez jako
outmc.inmc.ininmc.gotoAndPlay(4)

Předání proměnné z HTML do Flashe pomocí JS

– při přejetí přes odkaz se spustí JS funkce a předá hodnotu proměnné “promenna” do flashe
– testováno v ie6, ie7, ff a opeře

<script language=”javascript”>
<!–
function interactive(text){
if(window.karikatury) window.document[“karikatury”].SetVariable(“promenna”, text); //pro ie6, ie7
if(document.embeds.karikatury) document.embeds[“karikatury”].SetVariable(“promenna”, text); // pro ff
}
//”karikatury” je pojmenování flash objektu ve stránce, je potřeba název uvést v embed name=”karikatury” + do object id=”karikatury”, nebo v DW napsat do okénka pro název objektu.
–>
</script>
</head>

<a href=”#” onmouseover=”interactive(‘adela’)” onmouseout=”interactive(‘adelaout’)”>Adéla Málková</a>

Nastavení časové prodlevy a aplhy actionscriptem

funkce setInterval()
a
property _alpha

var alpha_interval:Number = setInterval(fadeImage, 50, _root.stripy.stmivacka);
function fadeImage() {
_root.stripy.stmivacka._alpha += 5;
if (_root.stripy.stmivacka._alpha <= 0) {
_root.stripy.stmivacka._visible = false;
clearInterval(alpha_interval);
}
}

Odesílání a přijímání proměnných Flash<-->PHP

– ve správném formátu pro použití v PHP
– určení, které proměnné se mají posílat
– rozdíl od loadVariables(), kde se posílají všechny proměnné

třída loadVars
a
metoda sendAndLoad()

on (release) { //akce přiřadíme např. odesílacímu buttonu pod formulářem

if (login.text==”” || pass3.text==””){ // pokud proměnné ve formuláři jsou prázdné, vyskočí chybová hláška. Pozor! Používat Input Text, pojmenovat ho instance name a odkazovat se na to jako na _root.instance_name.text, nepojmenovavat primo variable ve vlastnostech Input Textu!
chyba2 = “Prosím zadejte obě položky”
}else{
var lvData2:LoadVars = new LoadVars(); //vytvoření nového objektu pro odesílaná data
var lvReceived2:LoadVars = new LoadVars(); //a rovnou i pro přijímaná data
lvData2.login=_root.login.text;//vymezení, které proměnné se mají odesílat, vytvoření proměnné v rámci objektu “lvData2” a přiřazení proměnné z flashe
lvData2.pass3=_root.pass3.text;
chyba2 = “”
lvData2.sendAndLoad (“kontrola.php”,lvReceived2,”GET”);//(kam poslat data,do jakého objektu načíst odpověď, způsob poslání)
lvReceived2.onLoad = function() {//testuje přišlá data a dál je zpracovává
if(lvReceived2.prihlasen==”0″){
chyba2 = “Zadali jste neplatný e-mail nebo heslo.”
}
if(lvReceived2.prihlasen==”1″){
gotoAndPlay(5)
}
}
}
}

sIFR

Nahrazení HTML textu Flashovým textem za pomocí Javascriptu.
Dobře a funkčně! vysvětleno zde.
Průhlednost pozadí: sWmode: “transparent”