Odesílání a přijímání proměnných Flash<-->PHP

– ve správném formátu pro použití v PHP
– určení, které proměnné se mají posílat
– rozdíl od loadVariables(), kde se posílají všechny proměnné

třída loadVars
a
metoda sendAndLoad()

on (release) { //akce přiřadíme např. odesílacímu buttonu pod formulářem

if (login.text==”” || pass3.text==””){ // pokud proměnné ve formuláři jsou prázdné, vyskočí chybová hláška. Pozor! Používat Input Text, pojmenovat ho instance name a odkazovat se na to jako na _root.instance_name.text, nepojmenovavat primo variable ve vlastnostech Input Textu!
chyba2 = “Prosím zadejte obě položky”
}else{
var lvData2:LoadVars = new LoadVars(); //vytvoření nového objektu pro odesílaná data
var lvReceived2:LoadVars = new LoadVars(); //a rovnou i pro přijímaná data
lvData2.login=_root.login.text;//vymezení, které proměnné se mají odesílat, vytvoření proměnné v rámci objektu “lvData2” a přiřazení proměnné z flashe
lvData2.pass3=_root.pass3.text;
chyba2 = “”
lvData2.sendAndLoad (“kontrola.php”,lvReceived2,”GET”);//(kam poslat data,do jakého objektu načíst odpověď, způsob poslání)
lvReceived2.onLoad = function() {//testuje přišlá data a dál je zpracovává
if(lvReceived2.prihlasen==”0″){
chyba2 = “Zadali jste neplatný e-mail nebo heslo.”
}
if(lvReceived2.prihlasen==”1″){
gotoAndPlay(5)
}
}
}
}

Comments are closed.