Předání proměnné z HTML do Flashe pomocí JS

– při přejetí přes odkaz se spustí JS funkce a předá hodnotu proměnné “promenna” do flashe
– testováno v ie6, ie7, ff a opeře

<script language=”javascript”>
<!–
function interactive(text){
if(window.karikatury) window.document[“karikatury”].SetVariable(“promenna”, text); //pro ie6, ie7
if(document.embeds.karikatury) document.embeds[“karikatury”].SetVariable(“promenna”, text); // pro ff
}
//”karikatury” je pojmenování flash objektu ve stránce, je potřeba název uvést v embed name=”karikatury” + do object id=”karikatury”, nebo v DW napsat do okénka pro název objektu.
–>
</script>
</head>

<a href=”#” onmouseover=”interactive(‘adela’)” onmouseout=”interactive(‘adelaout’)”>Adéla Málková</a>

Comments are closed.